COUNTER

実解析勉強会

近い分野だけれどもあまり解っていない所を互いに勉強する機会を設けるため、 月に1度くらいの割で、勉強会を行います。
内容は、修士1年対象くらいで各回完結です。

会場案内 大阪教育大学大学院
サテライトキャンパス
アクセスマップ
付近の地図

第11回

第10回

第9回

第8回

第7回

第6回

第5回

第4回

第3回

第2回

第1回


発起人:米田 薫 (大阪府立大学名誉教授)

世話人:中井 英一 (大阪教育大学) enakai@cc.osaka-kyoiku.ac.jp


Eiichi Nakai, Osaka Kyoiku University
2003/4/20, 2005/4/17